Summer Interns 2022

I år er vi så heldige som har summer interns fordelt rundt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Fredrikstad og Trondheim. De er også fordelt på Capgemini sine ulike avdelinger:  Practice, Insights & Data, Frog og Invent. Under finner du lenker til en kort presentasjon av hvem de er og hvor de jobber.